ابریشم ایران نام نویسی اخبار اجتماعی

ابریشم: ایران نام نویسی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی وقتی چند دلال دور خودت جمع کنی که در وقت انتخابات به کمکت بیایند… / طعنه محمدهاشمی به قالیباف

محمدهاشمی به اعتماد گفت:بعد از انقلاب در پایتخت کشور عزیزمان ایران چندین شهردار آمده هست. از این تعداد ٢ نفر به سمت ریاست جمهوری رفته اند. یکی آقای احمدی نژاد ب

وقتی چند دلال دور خودت جمع کنی که در وقت انتخابات به کمکت بیایند... / طعنه محمدهاشمی به قالیباف

طعنه محمدهاشمی به قالیباف:وقتی چند دلال دور خودت جمع کنی که در وقت انتخابات به کمکت بیایند…

عبارات مهم : ایران

محمدهاشمی به اعتماد گفت:بعد از انقلاب در پایتخت کشور عزیزمان ایران چندین شهردار آمده هست. از این تعداد ٢ نفر به سمت ریاست جمهوری رفته اند. یکی آقای احمدی نژاد بود که رییس جمهور شد و یکی هم آقای قالیباف بود که چند دوره کاندیدا شد ولی رای نیاورد.

وقتی چند دلال دور خودت جمع کنی که در وقت انتخابات به کمکت بیایند… / طعنه محمدهاشمی به قالیباف

هدف كسي كه به شهرداري مي آيد بايد خدمت به مردم و اصلا امور شهري باشد؛ بدون در نظر گرفتن اينكه در آينده چه كاري مي خواهد انجام دهد. ممكن است شهردار بماند، وزير شود يا كاري نداشته باشد.

اينكه فردي شهرداري را پلكان ترقي براي خود قرار دهد تا بتواند راي مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران را جلب كند و رييس جمهور شود، ادامه همين وضع اسفناك پایتخت کشور عزیزمان ایران را در پي خواهد داشت.

محمدهاشمی به اعتماد گفت:بعد از انقلاب در پایتخت کشور عزیزمان ایران چندین شهردار آمده هست. از این تعداد ٢ نفر به سمت ریاست جمهوری رفته اند. یکی آقای احمدی نژاد ب

وقتي چند دلال را دور خودت جمع كني و به آنها خدمات بدهي كه در وقت انتخابات كمك كنند؛ اجحاف به مردم شود و در كوچه ٤ متري برج بسازي، وضع بهتر از اين نخواهد شد. اينها روش هاي غلطي است و حتما در دوران روي كار آمدن اصلاح طلبان در شوراي شهر بايد اين نوع رفتارها متوقف شوند. اصلاح امور شهري بايد از اهداف مهم شهردار باشد؛ نه به دست آوردن جايگاه رياست جمهوري. بعد شروع كند و از افراد امتياز بگيرد. اينها خلاف شرع، خلاف قانون و هم دور از شأن مدير در جمهوري اسلامي است كه به اين صوررت عمل كند. با خدمت به مردم مغاير است.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | قالیباف | شهرداري | انتخابات | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs