ابریشم ایران نام نویسی اخبار اجتماعی

ابریشم: ایران نام نویسی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اولویت مهم احزاب، اصلاح قانون انتخابات باشد / صوفی

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اولویت مهم احزابدر سال ۹۷، اصلاح قانون انتخابات باشد؛ چراکه این قانون نواقص زیادی دارد که مانع حضور کاندیداهای شایسته جهت انتخابات

اولویت مهم احزاب، اصلاح قانون انتخابات باشد / صوفی

صوفی: اولویت مهم احزاب، اصلاح قانون انتخابات باشد

عبارات مهم : سیاسی

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: اولویت مهم احزابدر سال ۹۷، اصلاح قانون انتخابات باشد؛ چراکه این قانون نواقص زیادی دارد که مانع حضور کاندیداهای شایسته جهت انتخابات مجلس آتی می شود.

علی صوفی در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با آخرین فعالیت های حزب پیش روی اصلاحات، اظهار کرد: نخستین برنامه حزب پیش روی اصلاحات این است که بتواند در سال ۱۳۹۷ پروانه فعالیتش را اخذ کند تا طبق قانون فعالیت حزبی خود را شروع کنیم، در حال حاضر نمی توانیم فعالیت حزبی داشته باشیم و نمی توانم برنامه حزب را پیشاپیش اعلام کنم.

اولویت مهم احزاب، اصلاح قانون انتخابات باشد / صوفی

وی سپس با اشاره به فعالیت های سایر احزاب سیاسی به خاص احزاب اصلاح طلب در سال پیش رو، گفت: به نظر من باید اولویت مهم احزاب، اصلاح قانون انتخابات باشد، احزاب و کسانی که دست اندرکاران فعالیت های حزبی هستند باید به قانون موجود احزاب توجه کنند؛ آیا که این قانون نقص های فراوانی دارد و مانع حضور کاندیداهای شایسته و واجد شرایط جهت حضور در مسابقه های انتخاباتی مجلس می شود.

صوفی با بیان اینکه باید در قانون احزاب اصلاحاتی صورت بگیرد، گفت: وزارت کشور در پی اصلاح قانون انتخابات هست، عده ای از نمایندگان هم در فکر این عنوان هستند؛ به نظر من احزاب نیز باید پیگیر عوض کردن قانون مربوط به خود باشند.

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اولویت مهم احزابدر سال ۹۷، اصلاح قانون انتخابات باشد؛ چراکه این قانون نواقص زیادی دارد که مانع حضور کاندیداهای شایسته جهت انتخابات

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه تصریح کرد: مسئولیت هایی که اصلاح طلبان به خاص احزاب اصلاح طلب در برابر پیگیری مطالبات مردم از دولت و مجلس دارند، مسئولیتی سنگین است و امیدوارم که در سال پیش رو این مسئولیت را به خوبی به انجام برسانند تا امید به جامعه باز گردد.

وی همچنین گفت: امیدواریم در سال پیش رو کل حاکمیت به دنبال اجرای عدالت باشند؛ آیا که عدالت یکی از بااهمیت ترین مطالبات مردم است که هم مقام معظم رهبری تاکید داشتند که ما نتوانستیم آنگونه که باید در این زمینه کاری انجام دهیم و هم اینکه به طور محسوس مواردی پیش می آید که نشان می دهد عدالت به عنوان مطالبه مهم مردم مطرح است.

صوفی در آخر گفت: جهت رسیدن به عدالت کامل به چند وجه باید توجه کرد؛ یکی از آنها اصلاح قوانین هست. دیگری مربوط به کارها اقتصادی دولت و سایر نهادها می شود. این فعالیت ها باید به گونه ای باشد که تامین کننده معیشت مردم باشد.

اولویت مهم احزاب، اصلاح قانون انتخابات باشد / صوفی

واژه های کلیدی: سیاسی | قانون | فعالیت | انتخابات | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | انتخابات مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs